Početna

Maticu muslimansku Crne Gore su samoinicijativno osnovali muslimanski intelektualci iz Podgorice, Pljevalja, Bara, Plava i Rožaja.

Matica je osnovana na Osnivačkoj skupštini održanoj 06.10.1996. godine u Podgorici. U  odnosu na matice drugih naroda ona je osnovana sa velikim zakašnenjem,iz objektivnih i subjektivnih razloga.

Matica muslimanska Crne Gore je prva matica muslimanskog naroda na prostoru bivše SFRJ i Balkanu. Ona je prvi institucionalni nepolitički oblik organizovanja muslimanskog naroda u Crnoj Gori za istoriju, kulturu, etnologiju, etnografiju, umjetnost, književnost, ekonomska, ljudska i nacionalna pitanja ovog naroda.

Matica je osnovana kao  udruženje po  Zakonu o udruženjima, a 1999. godine je po Zakonu o nevladinim organizacijama, dobila status nevladinog udruženja za istoriju, kulturu i nacionalna pitanja muslimanskog naroda Crne Gore.

Na Posebnoj sjednici Skupštine Matice održanoj 05.10.2008. godine Matica je, na osnovu člana 79 Ustava i člana 9 Zakona o manjinskim pravima i slobodama prerasla u Samostalno udruženje u oblasti kulture i istraživanja i razvoja u društvenim naukama muslimanskog naroda Crne Gore.