Author Archives: Ebu Davud

Zapisnik šeste sjednice Matice iz 2016

Matica muslimnska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda.                    Broj:2 oktobra 2016. godine                                     ZAPISNIK   sa šeste redovne  sjednice Skupštine Matice muslimanske Smostalnog udruženja u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda, održane 08-10.2016. godine sa početkom u 11. časova održane u Podgorici u maloj sali Hotela Podgorica.   Sjednicu je otvorio predsjednik Avdul Kurpejović. ...

Više... »

Izdanja Matice

Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture  manjinskog muslimanskog naroda                Crne Gore                     IZDANJA MATICE MUSLIMANSKE CRNE GORE Samostalnog udruženja u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda.                              (1998-2018)                                                                      Od 2015. godine Matica izdaje samo časpis OSVIT glas Muslimana   koji izlazi jedanput godišnje . U 2018. godini Matica je izdala knjigu: Ko smo ...

Više... »

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU MATICE U 2019.

Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kultute  manjinskog muslimanskog naroda                     Broj: godine.                 Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulzute manjinskog muslimanskog naroda, na Elektronskoj sjednici Skupštine održane             2019. godine, usvojilka je                                                                I zu v j e š t a j      o finansisjkom poslovanju Matice muslimanske Crne Gore ...

Više... »

Izvještaj o radu predsjednika Matice

                  Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture   manjinskog muslimanskog naroda                     Predsjednik          Broj:       2019. godine.                                        I z v j e š t a j       o radu Predsjednika i  Matice  muskimanske Crne Gore samostalno udruženja u oblasti  kulture manjinskog muslimanskog naroda i Predsjednika u 2018 i 2019. godini.   ...

Više... »

Zapisnik Elektronske sjednice UO održane 2.10.2017

Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda Broj: 02.10.2017. godine.   Z a p i s n i k sa Elektronske sjednice Upravnog odbora Matice muslimanske Crne Gore, održane 02.10.2017. godine. Sjednicu je sazvao i njome rukovodio predsjednik Upravnog odbora Fikret Bećirović Za sjednicu je predložio sljedeći- D n e v n i   r e ...

Više... »

Politički, kulturni i nacionalni položaj manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore

Akademik dr.oec. Avdul Kurpejović predsjednik Matice muslimanske Crne Gore.    POLITIČKI, KULTURNI I NACIONALNI POLOŽAJ MANJINSKOG MUSLIMANSKOG NARODA CRNE GORE.      (Siže analističkog prikaza) Podgorica,  April  2019. godina.   Potreba političkog organizovanja Muslimana Crne Gore   Muslimani Crne Gore su jedini autohtoni narod Crne Gore  i jedini manjinski narod koji nije politički oprganizovan u svojoj nacionalnoj partiji. Sadašnja politička organizovanost Muslimana ...

Više... »

Zapisnik sa 6. sjednice Skupstine Matice-okt-2016

Matica muslimnska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda. Broj:2 oktobra 2016. godine     ZAPISNIK   sa šeste redovne  sjednice Skupštine Matice muslimanske Smostalnog udruženja u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda, održane 08-10.2016. godine sa početkom u 11. časova održane u Podgorici u maloj sali Hotela Podgorica.                        Sjednicu je otvorio predsjednik Avdul Kurpejović. Konstatovao je ...

Više... »

Obavještenje o prijemu tekstova za deveti broj OSVIT-a

Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda Broj: 19 10.09.2017. godine   O b a v j e š t e nj e o prijemu tekstova,radova, za Deveti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore   Tekstovi, radovi, za Deveti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore se primaju zaključno sa Oktobrom 2017. godine. Tekstovi, ...

Više... »

Parlamentarni izbori 2016.

Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda. Broj: 18 12.06. 2017- godine                                                           Demokratska partija socijalista predsjedniku Milu Đukanoviću     Predmet: Društveno-politički, kulturni i  nacionalni položaj pripadnika manjinskog  muslimanskog naroda Crne Gore poslije    Parlamentarnih izbora 2016. godine.                                                                                                                                                                    Analiza društvenog, političkog, kulturnog i nacionalnog položaja  manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore poslije ...

Više... »