Javna saopstenja

Javni poziv

Matica muslimanska Crne Gore, Samostalno udruženje u oblasti kulture autohtonog muslimanskog naroda Crne Gore, upućuje   J A V N I   P O Z I V  pripadnicima muslimanske nacionalnosti za uspostavljanje saradnje           Matica muslimanska Crne Gore je osnovana 1996. godine kao Udruženje građana za istoriju, kulturu, društvena, nacionalna i ljudska pitanja autohtonog muslimanskog naroda Crne Gore, po tada ...

Više... »

Inicijativa

Matice muslimanske Crne Gore o zabrani upotrebe dvojne nacionalnosti Bošnjak/Musliman       Početkom Jula mjeseca 2009. godine Upravni odbor Matice muslimanske Crne Gore pokrenuo je  Inicijativu kod Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za podnošenje Predloga Ustavnom sudu Crne Gore, saglasno članu 72 Zakona o Ustavnom sudu, o ...

Više... »

Diskriminacija Muslimana Crne Gore

MATICA MUSLIMANSKA CRNE GORE Broj: 11/2010. DISKRIMINACIJA MUSLIMANA CRNE GORE         Ustavom Crne Gore, članom 8, „Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu“.Isto tako, članom 39 Zakona o manjinskim pravima i slobodama,  „Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija po bilo kom osnovu…..“.       Dokumentima Ujedinjenih nacija i Evrope je zabranjena diskriminacija po bilo kom osnovu, ...

Više... »

Obavještenje

Žiriji za dodjeljivanje nagrad, priznanja i zahvalnica Matice muslimanske Crne Gore, na sjednici održanoj 04.09.2011. godine, usvojio je-  O B A V J E Š T E NJ E          Žiriji za dodjeljivanje nagrada, priznanja i zahvalnica Matice muslimanske Crne Gore POZIVA  zainteresovanje za podnošenje prijedloga.        Pravo predlaganja dosjelivanja nagrada, priznanja i zahvalnica imaju članovi Matice i njenih organa, ...

Više... »