Izdanja Matice

Matica muslimanska Crne Gore

Samostalno udruženje u oblasti kulture 

manjinskog muslimanskog naroda

               Crne Gore

          

         IZDANJA MATICE MUSLIMANSKE CRNE GORE

Samostalnog udruženja u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda.

                             (1998-2018)

                                                                   

 Od 2015. godine Matica izdaje samo časpis OSVIT glas Muslimana

  koji izlazi jedanput godišnje

.

U 2018. godini Matica je izdala knjigu: Ko smo mi Muslimani Crne Gore    autora Akademika dr oec. Avdula Kurpejovića, u izdanju Matice muslimanske Samostalnog udruženja u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda..

       

 1. Program nacionalne afirmacije Muslimana u Crnoj Gori.

                               Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje 1998.. godine

 1. Kulturni identitet muslimanskog naoda u Crnoj Gori. Zbornik.

Autori: Dr Avdul Kurpejović; Mr Smajo Šabotić;

Prof. dr Vojislav P. Nikčević; Akad. slikar Ismet

Hadžić; Prof. Ibiš Kujević; Prof. Delija Kurpejović

Dipl. prav. Mervad Nurković; Dr Maksut Dž.

Hadžibrahimović; Prof. Jusuf Mustafić; Prof. Atlaj

Suroj, Prof. dr Slobodan Jerkov i Uzeir Bećović.

Izdanje: 2001. godine

 1. Etnološke odlike muslimanskog naroda u Crnoj Gori

Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje: 2002. godine.

 1.   Bibliografija muslimanskog naroda Crne Gore

                                 Autor: Ljiljana Lipovina.

Izdanje: 2004. godine-.

 1. Zbornik: Kulturna baština muslimanskog naroda Crne Gore.

Autori: Uzeir Bećović; Dr Avdul Kurpejović; Dipl. prav.

Jusuf Bibezić;  knjiž. Sreten Vujović; Akademik Olga

Perović; Prof. dr Slobodan Jerkov; Dipl. ing.Pajazit

Hasić

Izdanje: 2006. godine..

 1. Slovenski Muslimani zapadnog Balkana

Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje: 2006.

 1. Vjerske, kulturne i etnološke odlike tradicionalnog braka i porodice

  muslimanskog naroda Crne Gore

                       Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje:2007. godine

 1. Muslimani Crne Gore

Značajna istorijska saznanja, dokumenta, institucije i događaji.

      Autor: Dr Avdul Kurpejović.

 

                                         2.

                     

 

       izdavač: Matica  muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulutre manjinskog muslimanskog naroda.

Izdanje: 2008. godine.

 1. Matica muslimanska Crne Gore – Informativni pregled.

Priredili: Dr Avdul Kurpejović

Autor:   Osman Grgurević.

izdavač:Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje za kulturu manjinskog muslimanskog narpda.

Izdanje: 2010. godine.

       10 .Iseljavanje Muslimana Crne Gore u Tursku Knjiga I.

                              Autor: Dr Safet Bandžović.

Izdavač: Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblassti kulture manjinskog muslimansskog naroda.

Izdanje: 2011.godine.

 1. Vjersko i kulturno u nacionalnom identitetu Muslimana Crne Gore

                                     Autori: Dr Božidar Šekularac; Prof. dr Novak Kilibarda

Prof. ferid Orahovac; Dr Avdul Kurpejović;

knjiž. Sreten Vujović; Akad. slikar Ismet Hadžić. i

Prof. dr Slobodan Jerkov.

Izdavač: Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda.

Izdanje: 2011. godine

    12.. Kulturni i nacionalni status i poloćaj Muslimana Crne Gore.  

                             Autor: Dr Avdul Kurpejović,

Izdavač: Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinsklog muslimanskog naroda.

Izdanje 2011. godine    

 1. Iseljavanje Muslimana Crne Gore u Tursku, knjiga II

Autor: Dr Safet Bandžović,

Izdavač: Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda.

Izdanje 2011. godine          

 1. Ustavno-pravni i politički status i položaj Muslčimana Crne Gore.

                                      Autori: Salko Ćoković i dr Avdul Kurpejopvić.

Izdavač: Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda.

Izdanje: 2012. godin

  15..  Istorija Muslimana Crne Gore (1455-1918) Knjiga I.

                                     Autor: Dr Zvezdan Folić.

Izdavač: Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda.

Izdanje, 2013. godine.

16.. Zaštita i očuvanje kulturnog identiteta i baštineMuslimana Crne Gore.

         Zbornik. Grupa autora. Izdavač Matica muslimanska Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog narodaa. Ozdanje: 2013. godine.

 

 

 

                                            3.

 

 

                                                  .   .

 1. Analiza nacionalne diskriminacije i asmilacije Muslimana Crne Gore.

                                     Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdavač Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblastui kulture manjinskog muslimanskog naroda.

Izdanje: 2014. godine

 

 1. Životopis

                    Životni i radni vijek Dr Avdula Kurpejovića-

                    Autor: Dr Avdul Kurpejovič.

zdavač; Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda.

Izdanje: 2014. godine

 

 1. Naučno-istraživačlo rad dr Avdula Kurpejovića.

                 Proiredio: Dr Avdul Kurpejović

                 Izdavač: Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda.

                Izdanje: 2014. godine

 

 1. Istorija Muslimana Crne Gore (1918-2007),. Knjiga II

              Autori: Dr Zvezdan Filić, Veseljko Koprivica Dr Avdul Kurpejović

        Izdavač Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinmskog muslimanskog narod

 1. Analiza razvoja i očuvanja nacionalne posebnosti manjinskog

       muslimanskog naroda Crne Gore (član l Odluke o osnivanju

      Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava).

              Autor: prof. Semir Ljalj. Izdavač: Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda

 1. Ko smo mi Muslimani Crne Gore..

     Autor: Akademik dr oec Avdul Kurpejovič.

    Izdavač: Matica musčlimanska Crne Gore, Samostalno udruženje za kulturu manjinskog muslimanskog naroda.

   Izdanje: 2018. godine.

 

 1. Izvještaji o Ostvarivanju Ustavom zajemčenih prava pripadnika manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore (Član 79). tri projekt,za 2015/2916, 2926/2017 i 2017/2018, godinu, koji su dostavljeni Fondu za ostvarivanje i zaštitu manjinskih prava, a koji nijesu objavljivani kao izdanja Matice..
 2. Brojna javna saopštenja, primjedbe, prijeddlozi, reagovanja, analize, parlamentarnih izbora, analize popisa stanovništva, analiza položaja Muslimana, prijedlozi,čestitke,, zahtjevi, urgenc ije, odgovori, stavovi i dr.  

    

 

    .                                                                                                 

 

 

 

                                 IZDANJA ČASOPISA „OSVIT“ GLAS

                            MUSLIMANA CRNE GORE

 

 1. Prvi broj časopisa Matice muslimanske OSVIT glas Muslimana

Crne Gore,  Matica muslimanska 2010 godine..

 1. Drugi broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore,  Matica muslimanska,   godine.
 2. Treći broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore, Matica muslimanska, 2011. godine
 3. Četvrti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore, Matica muslimanska ,  2012. godine.
 4. Peti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore, Matica muslimanska 2013. godine.

6,  Šesti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore, Matica muslimanska, 2014. godine.

 1. Sedmi broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore. Izdava: Matica

              muslimanska Crne Gore, 2015. godine.

 1. Osmi broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore. Izdavač: Matica muslimanska Crne Gore, Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimansskog naroda, 2017. godine.
 2. Devesti broj sasopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore,. Izdavač. Matica muslimanska Crne Gore,Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda. 2018. godine.

      U časopisu MEDIJSKI DIJALIZI, broj: 31m Febrzara 2918, gidube, objavljen mi je tekst: „Crnogorska javna scena (Analičička obrada), sfr. 41

Za sva izdanja Matice muslimanske Crne Gore su angaažovani urednici, recenzenti, lektori i korektori i institucija za  priređivanje za štampu.

Naučno-istraživačkim radom i izdavaštvom Matice muslimanske dat je izuzetno značajan doprinos izučavanju, proučavanju, očuvanju, unapređenju , zaštiti i prezentaciji istorije, kulture, kulturne matirijalne i duhovne baštine, etnologije, kulturnog i nacionalnog identiteta,  statusa i položaja autohtonih  Muslimana Crne Gore.

Finansijska sredstva za realizaciju  istraživačkih projekata su obezbjeđivana učešćem na konkursima za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama,  konkursima Ministarstva za kulturu,  iz povremenih, simboličnih, jednokrat pomoći Vlade i  Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, a od 2008. godine

svi istraživačku projekti su finansirani sredstvima Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih  prava.

Za jedan broj dosaašnjih izdanja Matice organizovane su promocije ili predstavljanja preko štampe,časopisa i elektornskih medija, javnog RTV servisa i nekih komercijalnih privatnih  elektronskih medija

Na Javnom RTV servisu u emisiji Mostovi  gledaocima je  predstavljena Istorija Muslimana Crnme Gore, knjiga prva i druga. Ova emisija je išla i na Satelitski program i data je repriz  Za emisiju Mostovi Javnog RTV servisa predviđena je

5.

Decembra 2015. na prvom i Satelitskom programu emitovana emicija o Naučno-istraživačkom radu i izdavaštvu Matice i uopšte o njenom djelovanju, finansiranju i opštim uslovima rada.

Izdanja Matice su izlagana i izlažu se na sajmovima knjige u Sarajevu i međunarodnom sajmu knjiga u Podgorici.

Izdanja Matice se distribuiraju u međunarodnu razmjenu knjiga preko Nacionalne narodne biblioteke „Đ. Crnojević“ Cetinje

Izdanja se distribuiraju dijaspori posrestvom Uprave  za dijasporu Crne Gore i preko jednog broja povjerenika Matice u inistranstvu.

Distribucija izdanja u Srbiju i još nekim državama se vrši preko Preduzeća za distribuciju knjiga i časopisa VIDELO iz Beograda.

Raspoloživa izdanja su distribuirana Bibioteci Češke i Pragu, na njihovo traženje.

Mnoga izdanja Matice su tražena i koriste se u pripremanju magistarskih radova i  doktorskih  disertacija na inostranim univerzitetima kao i u proučavanju statusa i položaja pripadnika manjinskih naroda u Crnoj Gori.

Izdanja Matice su tražena za izradu magistarskih i displomskih radova iz Crne Gore i drugih država, konkretno iz Bugarske, Mađarske, Njemačke, Slovenije i dr. Bilo je dolska magistranata u Podgoricu radi razgovora sa rukovodiocem Naućmo-istraživačkog rada i predsjednikom Matice i traženje izdanja. Dolazila je magistrant iz Bugarske i Budiumpešte kao i iz Njemčke, a iz Ljubljanje profesor sa Univerziteta Ljbljana radi izrade doktoroskek disertacije.

Izdanja Matice se distribuiraju preko Poivjereništava u Baru, Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Petnjici i Rožajama, a u Ulicinju preko Povjerenika. Distribucija se vrši i direkrno preko pošte na pojedine adrese.

Sva izdanja Matice se besplatno i dostavljaju se  svim  gradskim bibliotekama i bibliotekama osnovnih i srednjih škola u kojima ima više učenika muslimnske nacionalnosti, naučnih, istorijskih, kulturnih i drugih institucija, ministarstvima i drugim institucijama .  elektronskim i štampanim medijima i pojedincima.

.     U Naučno-istraživačkom radu realizacije  projekata  i izdavanju knjiga  uključena su 34 autora muslimanske, crnogroske, srpske i albanske nacionalnosti.

      U Bibliografiji sa preko 460 bibliografskih jedinica dat je izuzetan dopsiorinos naučo.istraživačkom radu i to je Bibliografija jedina u Crnoj Gori o jednom narodnu.

       U realizaciji dosadašnjih brojava časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore uključena su 37 autora muslimanske, crnogroske, srpske i albanskle nacionalnosti

Na Naučnom skupu: Očuvanje kulturnog identiteta i baštine Muslimana

Crne Gore, održanom 2010. godine u Podgorici,  podnesena su 17. referata  koji su objavljeni u broju 2 časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore. Autori si muslimanske i crnogroske nacionalnosti.

Dosadašnji rad Matice muslimanske, a posebno rezultati u naučno-istraživačkom radu,  je doporinio da izraste u respektabilnu i stabilnu  kulturnu i naučno-istraživačku  i izdavačku instituciju koja se bavi naukom, istorijom, etnologijom, kulturom, društvenim i nacionalnim pitanjima autohtonih  Muslimana Crne Gore.

I popred ostvarenih rezulčtata i doprinosa obogaćivannju kulturnog fonda države i afirmaciji multikulturalnosti, pri činjenici da se istorijske, etnologške, enograhske, kulturne i druge institucije Crne Gore nijesu bile niti se sada bave ovim pitanjima autohtonih Muslimana Crne Gore koji postije više od 600 godina, ni nakon isteka 12. godina od donošenja Ustava, Matica muslimanska nije ostvarila članom 79 tačkom 6 Ustavom zajemčenog prava na materijalnu pomoć države, iako ispunjava sve uslove.

Priredio Akademik dr. oec. Avdlu Kurpejović.