Izdanja

IZDANJA MATICE MUSLIMANSKE CRNE GORE

Matica muslimanska Crne Gore

Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore

          

 IZDANJA MATICE MUSLIMANSKE CRNE GORE

( 1998-2015.)

       

 1. Program nacionalne afirmacije Muslimana u Crnoj Gori.

                               Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje 1998.. godine.

 1. Kulturni identitet muslimanskog naoda u Crnoj Gori. Zbornik.

Autori: Dr Avdul Kurpejović; Mr Smajo Šabotić;

Prof. dr Vojislav P. Nikčević; Akad. slikar Ismet

Hadžić; Prof. Ibiš Kujević; Prof. Delija Kurpejović

Dipl. prav. Mervad Nurković; Dr Maksut Dž.

Hadžibrahimović; Prof. Jusuf Mustafić; Prof. Atlaj

Suroj, Prof. dr Slobodan Jerkov i Uzeir Bećović.

Izdanje: 2001. godine.

 1. Etnološke odlike muslimanskog naroda u Crnoj Gori

Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje: 2002. godine.

 1.   Bibliografija muslimanskog naroda Crne Gore

                                 Autor: Ljiljana Lipovina.

Izdanje: 2004. godine.

 1. Zbornik: Kulturna baština muslimanskog naroda Crne Gore.

Autori: Uzeir Bećović; Dr Avdul Kurpejović; Dipl. prav.

Jusuf Bibezić;  knjiž. Sreten Vujović; Akademik Olga

Perović; Prof. dr Slobodan Jerkov; Dipl. ing. Pajazit Hasić

Izdanje: 2006. godine.

 1. Slovenski Muslimani zapadnog Balkana

Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje: 2006.

 1. Vjerske, kulturne i etnološke odlike tradicionalnog braka i porodice

  muslimanskog naroda Crne Gore

                       Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje:2007. godine

 1. Muslimani Crne Gore

Značajna istorijska saznanja, dokumenta, institucije i događaji.

      Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje: 2008. godine.

 

 1. Matica muslimanska Crne Gore – Informativ

Priredili: Dr Avdul Kurpejović

Osman Grgurević

Izdanje: 2010. godine.

       10 .Iseljavanje Muslimana Crne Gore u Tursku Knjiga I.

                              Autor: Dr Safet Bandžović, Izdanje: 2011.

 1. Vjersko i kulturno u nacionalnom identitetu Muslimana Crne Gore

                                     Autori: Dr Božidar Šekularac; Prof. dr Novak Kilibarda

Prof. ferid Orahovac; Dr Avdul Kurpejović;

knjiž. Sreten Vujović; Akad. slikar Ismet Hadžić. i

Prof. dr Slobodan Jerkov

Izdanje: 2011. godine

    12.. Kulturni i nacionalni status i poloćaj Muslimana Crne Gore.  

                             Autor: Dr Avdul Kurpejović, izdanje 2011. godine    

 1. Iseljavanje Muslimana Crne Gore u Tursku, knjiga II

Autor: Dr Safet Bandžović, izdanje 2011. godine          

 1. Ustavno-pravni i politički status i položaj Muslčimana Crne Gore.

                                      Autori: Salko Ćoković i dr Avdul Kurpejopvić

Izdanje: 2012. godin

  15..  Istorija Muslimana Crne Gore (1455-1918) Knjiga I.

                                     Autor: Dr Zvezdan Folić.

Izdanje, 2013. godine.

16.. Zaštita i očuvanje kulturnog identiteta i baštineMuslimana Crne Gore.

         Zbornik. Grupa autora. Izdavač Matica muslimanska, 2013. godine.   .

 

 1. Analiza nacionalne diskriminacije i asmilacije Muslimana Crne Gore.

                                     Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje: 2014. godine

 

 1. Životopis

                    Životni i radni vijek Dr Avdula Kurpejovića-

                    Autor: Dr Avdul Kurpejovič.

Izdanje: 2014. godine

 

 1. Naučno-istraživačlo rad dr Avdula Kurpejovića.

                 Proiredio: Dr Avdul Kurpejović

                Izdanje: 2014. godine

 

 1. Istorija Muslimana Crne Gore (1918-2007),. Knjiga II

              Autori: Dr Zvezdan Filić, Veseljko Koprivica Dr Avdul Kurpejović.

              Izdfanje: 2015. godine.

 

 1. Analiza razvoja i očuvanja nacionalne posebnosti manjinskog

       muslimanskog naroda Crne Gore (član l Odluke o osnivanju

      Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava).

Autor: prof. Semir jaljević.

Izdanje: 2015. godine.

 

22. KO SMO MI MUSLIMANI CRNE GORE

AUTOR:
Akademik dr.oec. Avdul Kurpejović.

Izdanje Matice muslimanske Crne Gore, 2018. godine.

 

IZDANJA ČASOPISA  OSVIT GLAS   

MUSLIMANA CRNE GORE

 

1. Prvi broj časopisa Matice muslimanske OSVIT glas Muslimana Crne Gore,  Matica muslimanska 2010 godine..

2. Drugi broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore,  Matica muslimanska,   godine.

3. Treći broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore, Matica muslimanska, 2011. godine

4. Četvrti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore, Matica muslimanska ,  2012. godine.

5. Peti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore, Matica muslimanska 2013. godine.

6. Šesti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore, Matica muslimanska, 2014. godine.

7. Sedmi broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore. Izdava: Matica muslimanska Crne Gore, 2015. godine.

8. Osmi broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore. Izdavač: Matica muslimanska Crne Gore, 2017. godine.

9. Deveti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore. Izdavač: Matica muslimanska Crne Gore, 2018. godine.

 

Za sva izdanja Matice muslimanske Crne Gore su angaažovani urednici, recenzenti, lektori i korektori i institucija za  priređivanje za štampu.

Naučno-istraživačkim radom i izdavaštvom Matice muslimanske dat je izuzetno značajan doprinos izučavanju, proučavanju, očuvanju, unapređenju , zaštiti i prezentaciji istorije, kulture, kulturne matirijalne i duhovne baštine, etnologije, kulturnog i nacionalnog identiteta,  statusa i položaja autohtonih  Muslimana Crne Gore.

Finansijska sredstva za realizaciju  istraživačkih projekata su obezbjeđivana učešćem na konkursima za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama,  konkursima Ministarstva za kulturu,  iz povremenih, simboličnih, jednokratnih pomoći Vlade i  Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, a od 2008. godine svi istraživačku projekti su finansirani sredstvima Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih  prava.

Za jedan broj dosaašnjih izdanja Matice organizovane su promocije ili predstavljanja preko štampe,časopisa i elektornskih medija, javnog RTV servisa i nekih komercijalnih privatnih  elektronskih medija

Na Javnom RTV servisu u emisiji Mostovi  gledaocima je  predstavljena Istorija Muslimana Crnme Gore, knjiga prva i druga. Ova emisija je išla i na Satelitski program i data je repriza.

Za emisiju Mostovi Javnog RTV servisa pripređena je 2l. decembra 2015. na prvom i Satelitskom programu emitovana emicija o Naučno-istraživačkom radu i izdavaštvu Matice i uopšte o njenom djelovanju, finansiranju i opštim uslovima rada.

Izdanja Matice su izlagana na sajmovima knjige u Sarajevu i Podgorici.

Izdanja Matice su uključena u međunarodnu razmjenu knjiga preko Nacionalne narodne biblioteke „Đ. Crnojević“ Cetinje

Izdanja se distribuiraju dijaspori posrestvom Centra za iselenike i sadaUprave  za dijasporu Crne Gore i preko jednog broja povjerenika Matice u inistranstvu.

Distribucija izdanja u Srbiju i još nekim državama se vrši preko Preduzeća za distribuciju knjiga i časopisa VIDELO iz Beograda.

Mnoga izdanja Matice su tražena i koriste se u pripremanju magistarskih radova i  doktorskih  disertacija na inostranim univerzitetima kao i u proučavanju statusa i položaja pripadnika manjinskih naroda u Crnoj Gori.

Sva izdanja Matice se besplatno i dostavljaju se  svim  gradskim bibliotekama i bibliotekama osnovnih i srednjih škola u kojima ima više učenika muslimnske nacionalnosti, naučnih, istorijskih, kulturnih i drugih institucija, ministarstvima i drugim institucijama .  elektronskim i štampanim medijima i pojedincima. Izdanja Matice se   mogu  nabaviti u Gradskoj knjižari i knjižari Narodne knjige  u Podgorici, a u Baru, Podgorici, Bijelom Polju, Nikšiću, Petnjici, i Rožajama kod Povjereništava Matice, a u Ulcinju preko Povjerenika.

.     U Naučno-istraživačkom radu realizacije  projekata  i izdavanju knjiga  uključena su 34 autora muslimanske, crnogroske, srpske i albanske nacionalnosti.

U knjizi Muslimani Crne Gore, Značajna istorijska saznanja, dokumenti i događaji, autora Dr Avdula Kurpejovića, u izanju Matice muslimnske, sakupljena su i

 objavljena saznanja i kazivanja o nacionalnom identitetu Muslimana  96 autora iz bivše SFRJ.

       U realizaciji dosadašnjih brojava časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore uključena su 37 autora muslimanske, crnogroske, srpske, novonastale bošnjačke i albanskle nacionalnosti

Na Naučnom skupu: Očuvanje kulturnog identiteta i baštine Muslimana

Crne Gore, održanom 2010. godine u Podgorici,  podnesena su 17. referata  koji su objavljeni u broju 2 časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore. .

Dosadašnji rad Matice muslimanske, a posebno rezultati u naučnoistraživačkom radu,  je doporinio da ona izraste u respektabilnu i stabilnu  kulturnu i naučnoistraživačku  i izdavačku instituciju koja se bavi naukom, istorijom,

etnologijom, kulturom, društvenim i nacionalnim pitanjima autohtonih  Muslimana Crne Gore.

Od osnivanja Matice, 06.10.1996. godine, Ministarstvo kulture  nije našlo za shodno da riješi najosnovnije uslove njenog rada,  jedine institucije autohtonog  muslimanskog naroda Crne Gore,  koja se bavi njegovom istorijom, kulturom i nacionalnim pitanjem i time se  nalazi u diskriminatorskom položaju u odnosu na uslove rada Matice crnogroske. Ministarstvo kulture za Maticu muslimansku  nije obezbijedilo ni  jedna kancelarija, administrativnog radnika niti minimalna finansijska sredstva za obavljanje redovne djelatnosti.

Za Ministarstvo kulture ne važi ni Ustavom Crne Gore zajemčeno pravo pripadnika manjinskih naroda da osnivaju kulturna udruženja uz materijalnu pomoć države.

Matica muslimanska je Samostalno udruženje manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, osnovana na osnovu člana 79 tačke 6 Ustava Crne Gore i upisana u Centralni registar Privrednog suda pod Šifrom djelatnosti – Istraživanja i razvoj u društvenim djelatnostima. Ona je time svrstana u kulturne i naučno istraživačke institucije u društvenim naukama Crne Gore.

Matica muslimanska Crne Gore se, počev od 2009. obraća zahtjevima Ministarstvu kulture za ostvarivanje materijalne pomoći države, jer ispunjava uslove iz člana 79 tačke 6 Ustava, ali ono  neće da realizuje Ustavnu obavezu niti da rješenjem odbije zahtjev, kako bi onemogućila vođenje drugostepenog postupka tužbom kod Upravnog suda.

Priredio  

Akademik Avdul Kurpejović