Kontakt

Adresa: 81000 Podgorica

Email: matica@t-com.me

Web: www.maticamuslimanska.me

Predsjednik Matice muslimanske:

Fikret Bećirović

Tel: 069 / 055 – 689

E-mail: fikretbecirovic88@gmail.com

Potpredsjednik:

Muzafera Koljenović

Tel: 067 / 219 – 510

Email: muzafera.koljenovic.pg@gmail.com

Počasni i doživotni predsjednik:

Akademik, dr ecc. Avdul Kurpejović

Tel: 069 / 074 – 565

E-mail: kurpejovic.avdul@gmail.com