Motivi ciljevi i zadaci

MOTIVI

Osnovni motivi osnivanja Matice su sadržani u činjenici da se nijedna istorijska, naučna, kulturna niti druga institucija Crne Gore nije bavila, niti se sada bavi, istorijom, kuilturom, etnologijom, književnošću, umjetnošću i nacionalnom osobenošću autohtonog muslimanskog naroda Crne Gore, koji egzistira i traje skoro 600-stotina godina.

Osnivanje Matice motivisano je i time što istorija, kultura i nacionalnot muslimanskog naroda nijesu obuhvaćeni nastavno-naučnim programima i udžbenicima predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, iako je to  obaveza po Ustavu iz 1992. godine i Ustavu Crne Gore iz 2007. godine.

Među movitima osnivanja Matice su i zbivanja izazvana krvavim raspadom bivše SFRJ i posebno agresijom JNA i srpskih paravojnih snaga na Bosnu, s ciljem da se unište Muslimani. Tada je snovan Demokratski forum za ljudska prava i međunacionalne odnose, 15.04.1992. godine, koji je nadomjestio vrijeme do osnivanja Matice i koji je  svojim djelovanjem dao vidan doprinos zaštiti Muslimana od ugrožavanja njihove egzistencije. Inicijatori i osnivači Demokratskog foruma su bili skoro isti muslimanski intelektualci koji su osnovali Maticu muslimansku.

Značajan motiv osnivanja Matice je i manifestovanje Velikobošnjačkog nacionalističkog i asimilatorskog programa koji ima za cilj bošnjačku asimilaciju svih Muslimana bivše SFRJ. Ovaj program ima ideološko-religiozno utemeljenje u Islamskoj deklaraciji Alije Izetbegovića, a  dobio je  političku verifikaciju Programskoj deklaraciji na Osnivačkoj skupštini  Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine, 1990. godine.

Značajan motiv osnivanja Matice je sadržan i u činjenici da je raspadom bivše SFRJ i formiranjem zajedničke držase Savezne Republike Jugoslavije, koju su činile Srbija i Crna Gora, bilo vidno da će Muslimani izgubiti status konstitutivnog naroda u Crnoj Gori zagarantovanog Ustavom iz 1974. godine, kao i u zajedničkoj državi, te da su iz dana u dan narastale nacionalističke velikosrpske tenzije negiranja, marginalizacije pa i nacionalne diskriminacije muslimanskog naroda u novonastalim državama pa i u novonastaloj zajedničkoj državi Srbije i Crne Gore.

 

CILJEVI

Statutom Matice su utvrđeni osnovni ciljevi Matice: istraživanje, izučavanje, proučavanje i prezentacija osobenosti islamske kulture i civilizacije, istorije, kulture i kulturne baštine, etnologije, etnografije, etnogeneze, osobenog istorijskog evolutivnog procesa narodnosnog oformljenja, tradicije, običaja, unapređenje i afirmacija duhovnog, kulturnog i nacionalnog identiteta i nacionalnog imena autohtonog muslimanskog naroda Crne Gore i njegov nacionalni status, društveni i politički položaj, jednakost i ravnopravnost i na tim osnovama konstitutivnost i državotvornost.

Među ciljevima priporitet ima naučno-istraživački rad i izdavaštvo.

Muslimanski autohtoni manjinski narod ima za cilj izgradnju demokratske, građanske, multinacionalne, multikulturalne i multikonfesionalne evropske države sa vladavinom prava, jer se samo u takvoj državi obezbeđuju jednakost, ravnopravnost, konstitutivnost i državotvornost svih građana. U tom pravcu cilj je Matice da se ostvaruju i štite svi identiteti od negiranja, diskriminacije i asimilacije, a posebno muslimanskog naroda od bošnjačke asimilacije.

 

ZADACI

Zadaci Matice muslimanske se izvode i osnovnih ciljeva utvrđenih njenim statutom.

Priopritetni i trajni zadaci Matice su naučno-istraživački rad i izdavašto kako bi se bar djelimično nadoknadilo propušteno u  istoriji postojanja i trajanja muslimanskog naroda Crne Gore, jer se time daje izuzetan doprinos saznanju osobenosti kulturnog i nacionalnog identiteta i argumentovano razobličavaju prevarantske i manipulativne propagandne aktivnosti na negiranju i nametanju, bez ma kog osnova, bošnjačke asimilacije ovom narodu.

Na ostvarivanju ovog prioritetnog zadatka ostvareni su izuzetno značajni rezultati, jer uslovi ostvarivanja su bili izuzetno teški, nepostojanje finansijskih sredstava, kancelarijskog prostora Matice, administrativnog radnika i tehnike.

Od osnivanja pa do kraja 2008. godine, Matica muslimanska je realizovala osam istraživačkih projekata i izdala toliko knjiga o  rezultatima istraživanja i proučavanja.