Obavještenje o prijemu tekstova za deveti broj OSVIT-a

Matica muslimanska Crne Gore

Samostalno udruženje u oblasti kulture

manjinskog muslimanskog naroda

Broj: 19

10.09.2017. godine

 

O b a v j e š t e nj e

o prijemu tekstova,radova, za Deveti broj časopisa

OSVIT glas Muslimana Crne Gore

 

Tekstovi, radovi, za Deveti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore se primaju zaključno sa Oktobrom 2017. godine.

Tekstovi, radovi, se šalju E-mailom Glavnom uredniku Sretenu Vujoviću na E-mail: victor@t-com.me

Bliža obavještenja mogu se dobiti od Glavnog urtednika na Mob. tel. 067/507-086

Očekuju se tekstovi, radovi, zainteresovanih.

 

Predsjednik,

Akademik dr. oec. Avdul Kurpejović