Parlamentarni izbori 2016.

Matica muslimanska Crne Gore

Samostalno udruženje u oblasti kulture

manjinskog muslimanskog naroda.

Broj: 18

12.06. 2017- godine

                                                         

Demokratska partija socijalista

predsjedniku Milu Đukanoviću

 

 

Predmet: Društveno-politički, kulturni i

 nacionalni položaj pripadnika manjinskog

 muslimanskog naroda Crne Gore poslije

   Parlamentarnih izbora 2016. godine.

                                                                                                                                                          

        Analiza društvenog, političkog, kulturnog i nacionalnog položaja  manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore poslije Parlamentarnih izbora 2016. godine zasnovana je na  Statutarnim ciljevima i zadacima Matice muslimanske Crne Gore Samostalnog udruženja u oblasti kulture pripadnika manjinskog muslimanskog naroda,   Analizi nacionalne diskriminacije i asimilacije Muslimana Crne Gore, u  izdanju Matice muslimanske 2014. godine i  Ocjenama i stavovima o nacionalnom i političkom položaju Muslimana Crne Gore, usvojenih na Skupštini Matice muslimanske Crne Gore, održanoj osmog Oktobra 2016.godine.

       Nepobitne su činjenice i argumenti da se društveno-politički kulturni i nacionalni položaj pripadnika manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore,  u odnosu na položaj pripadnika drugih manjinskih naroda,   a posebno pripadnika  političke i asimilatorske tvorevine novonastalih crnogorskih Bošnjaka, kontinuiraano pogoršava  od donošenja Ustava 1992. godine i Parlamentarnih izbora 1996. godine i nastavlja poslije Parlamentarnih izbora 2016. godine.

     Očekivana nadanja da će se politički, društveni, kulturni i nacionalni položaj pripadnika manjinskog muslimanskog naroda u odnosu na položaj pripadnika drugih manjinskih naroda poboljšati donošenjem Ustava 2007. godine, nijesu se ostvarila.    

       Nepobitna je činjenica da Parlamentarni izbori 2016. godine, zbog sve povoljnijeg položaja pripadnika drugih manjinskih naroda Albanaca, Hrvata a posebno novonastale političke i asimilatorske tvorevine crnogorskih Bošnjaka, doveli su u još nepovoljniji društveni, nacionalni, kulturni i politilčki položaj pripadnike manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore.

        Pripadnici manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, zbog neostvarivanja Ustava iz 1992. godine, Zakona o manjinskim pravima i slobodama iz 2006. godine, člana 79 Ustava  Crne Gore iz 2007. godine, kojim se jemče prava pripadnika manjinskih naroda i Vladine strategije manjinske politike  o sprovođenju Ustavnom zajemčenih prava, su i dalje  izloženi-

                       Tihoj nacionalnoj asimilaciji

               Ministarstvo prosvjete, neostvarivanjem člana 79 Ustava Crne Gore,  produžava tihu nacionalnu asimilaciju autohtonog manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, koja traje od njihovog postanka, prije više od  560. godina. Njihova tradicija istorija, kultura i nacionalna osobenost-

                 nijesu obuhvaćeni nastavno-naučnim i vaspitn obrazovnim programima i udžbenicima predškolskog, osnovnog i srednjeg  obrazovanja. 

         Tradicija, istorija, kultura i nacionalna osobenost pripadnika drugih manjiskih naroda, Albanaca, Hrvata i novonastale političke asimilatorske tvorevine crnogorskih Bošnjaka, koji se prvi put zvanično javljuju u Crnoj Gori na popisu stanovništva 2003. godine, su djelimično ili u cjelosti obuhvaćeni naučnim i nastavno-obrazovnim programima i udžbenicima predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

             Postavlja se pitanje.  Zašto nijesu  obuhvaćeni i pripadnici autohtonog manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore?.

             Ustavom Crne Gore 1992. godine, članom 71, zajemčeno je bilo pravo pripadnicima nacionalnih i etničkih grupa da

                 „Nastavni programi prosvjetnih ustanova obuhvate istoriju  i kulturu nacionalnih i etničkih grupa“.

                Iako u Ustavu nije bilo napisano, status nacionalne i etničke grupe su imali Albanci, Muslimani i Hrvati.

             Ustav je važio 15. godina, a Ministarstvo prosvjete nije ostvarilo Ustavom zajemčeno pravo pripadnika nacionalne i etzničke grupe Muslimana, iako je Matica muslimanska svake godine zahtijevala da se priđe njegovoj  realizaciji.

               Ustavom 2007. godine, članom 79 jemči se pravo pripadnicima manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica da-

          „Nastavni programi obuhvataju istoriju i kulturu

 pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih

zajednica“.

              Zakonmom o manjiskim pravima i slobodama,donesenom 2006. godine, članovim 8 i 15 propisana je ova obaveza.

              Vladinom strategijom manjinske politike, iz 2008. godine utvrđena je i na četiri godine oročena obaveza Ministarstva prosvjete da-

         „ 2.4.1. predškolsko,osnovno i srednjoškolsko obrazovanje: „izmjena i usklađivanje nastavno-naučnih i vaspitno-obrazovnih programa u cilju uključivanja adekvatnih sadržaja iz kulture, tradicije i istorije manjina. Ovo podrazumijeva unošenje ovih sadržaja kao obaveznih vaspitno-obrazovni proces na s

 nivoima. Svi učenici, i pripadnici manjina i većina, treba da imaju ove dodatne sadržaje;–„  (str.35 Strategije).

             Rok: „imajući u vidu dužinu trajanja obrazovnog ciklusa, Strategijom se projektuje maksimalan rok od četiri godine koji obuhvata eventualnu zakonodavnu intervenciju, donošenje ili izmjenu postojećih nastavnih planova i programa, a kao poseban razlog utvrđivanja ovakvog roka navodi se potreba implementacije ovih programa koji se najčešće sprovodi u mnaznačenom roku“. (str. 36 Strategije).

              Matica muslimanska Crne Gore je, 2016. godine, tražila da se Istorija Muslimana Crne Gore, knjiga prva i druga, koje su izdate, 2013. i 2015. godine, uvrste u udžbenik i lektiru istorije  nastavno-obrazovnog programa, ali to ni do danas nije urađeno. Očito ignorisanje i nastavljanje tihe nacionalne asimilacije.

               Na traženje Ministarstva prosvjete, nakon urgencije Matice muslimanske Crne Gore u maju 2016. godine, Zavod za školstvo

 je odgovorio ministru Boškoviću, pismom bez broja i datuma, u kome, pored ostalog, piše:

            „ Autori udžbenika za VIII razred osnovne škole za gimnazije, „pominju“ postojanje Muslimana kao etničke grupe

                Matica muslimanska Crne Gore je  tražila  obuhvat istorije, kulture i nacionalne osobenosti Muslimana Crne Gore,  od njihovog postanka u Crnoj Gori, u XVI i XVII vijeku, a ne od postanka islama. Uz to, Ustavom i Vladinom strategijom manjinske politike traži se dorada i dopuna programa

predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a ne samo  udžbenika osnovnih škola.

 

 

Nacionaalna diskriminacija pripadnika manjinskog

muslimanskog naroda

        Organi državne vlasti, ministarstva, brojne državne institucije (Agencije, Komisije, Uprave i dr.)i rukovodstvo Demokratske partije socijalista, doveli su u diskriminatorski položaj pripadnike

 autohtonog manjinsklog muslimanskog naroda Crne Gore, od Parlamentarnih izbora 1996. godine, u odnosu na položaj pripadnika drugih manjinskih naroda.

              Nacionalna diskriminacija se vrši nesprovođenjem odredaba člana 79 Ustava u pogledu autentične zastupljenosti pripadnika manjinskog muslimanskog naroda u Skupštini Crne Gore i srazmjerne zastupljenosti u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave.

     Društveno-poliitički, kulturni i nacionalni položaj pripadnika

autohtonog manjinskog muslimanskog narod nije poboljša nego pogoršan,  nakon sprovođenja Parlamentarnih izbora 2016 godine, što pokazuju szvanični statistički podaaci i što je stvarnost“

    Objektivna, argumentovana i nepristrasna analiza društveno-političkog, kulturnog i nacionalnog položaja pripadnika manjinskog autohtonog muslimnskog naroda od Parlamentarniuh izbora 2006. i donošenja Ustava Crne Gore 2007. godine, zaključno sa Parlamentarnim izborima 2016. godine, nepobitno dokazuje da se pripadnici ovog manjinskog autohtonog naroda nalaze u najnepovoljnijem položaju u odnosu na pripadnike drugih manjinskih

 naroda, a posebnmo u odnosu na pripadnike političke i asimilatorske tvorevine Bošnjaka.

   Po tom osnovu su pripadnici političke i asimilatorske tvorevine preko Bošnjačke stranke, dobili 10% zastupljenosti u Vladi, javnim

 službama, državnim organima, brojnim državnim institucijama, diplomatiji i dr.

   Darivanje Bošnjačke stranke od  DPS po osnovu ukupnog broja novnastalih Bošnjaka nema osnova, jer  Bošnjačka stranka  na Parlamentarnim izborima 2016. godine  je dobila  nešto ispod 11.hiljada glasova birača novonastalih Bošnjaka, odnosno 1/3 ukupnog broja glasalih i svega dva poslanička manda. Znači Bošnjaka stranka može da predstavlja i zastupa samo 1/3 pripadnika, a ne sve, na osnovu kojih je dobila benefite od DPS-a.

      Ono što posebno treba istaći jeste činjenica da su Bošnjaci upisani u Ustavu Crne Gore, a nijesu u ustavima ni jedne druge novonastale država nakon raspada Jugoslavije, osim Bosne i Hercegovine.  

     Novonastala politička i asimilatorska tvorevina Bošnjaci su upisani u Ustav Crne Gore samo na osnovu političkog dogovora rukovodstva DPS sa rukovodstvom Bošnjačke stranke, zanemarujući sva istorijska, enogenetska, etnografska, naučna saznanja i zvanična dokumenta, što je svojevrsni presedan.

      Zašto se marginalizuje i ignoriše doprinos, lojalnost i odanost Muslimana svojoj jedinoj domovini i državi Crnoj Gori, a daje se povlašćen status i položaj političkoj i asimilatorskoj tvorevini novonastalim crnogorskim Bošnjacima. Argumentovani odgovor na ovo pitanje ne postoji.

    Muslimani broje 20.537, sa biračkim pravom ih je preko 16. hiljada i glasalo je 12. hiljada. Ovih 12. hiljada glasova su obezbijedili pobjedu Demokratske partije socijalista, a ne Bošnjačka stranka sa nepunih 11. hiljada glasova i dva poslanička mandata.

     Muslimani su  od Partlamentarnih izbora 2006. do 2016.godine formalno imali i sada imaju jednog, a de facto nijednog, poslanika u Skupštini kojeg sa polaničke liste bira rukovodstvo DPS.

        Poslije Parlamentarnih izbora 2016. godine Muslimani opet imaju jednog, formalno, a de facto, nijednog, poslanika kojeg je

 odredilo rukovodstvo DPS sa poslaničke liste, bivšeg ministra Zatim imaju jednog ministra i  samo još jednog direktora direktorata i jednog rukovodioca državne institucije, koimisije, dok nemaju ni

 jednog sekretara ministarstva, ambasadora, konzula, na drugim funkcijama državnih institucija, pa ni savjetnika u ministarstvima i drugim državnim organima.

     Suviše skupo i preskupno, trenutno, DPS plaća dva poslanika Bošnjačke stranke i po jednog poslanika Albanaca i Hrvata, a sa

 ponižavanjem, ignorisanjem i omalovažavanjem, besplatno dobija glasove, dva poslanika, autohtonih Muslimana. Takav odnos će se DPS i time Crnoj Gori  ubrzo „ olomiti o glavu“, jer svi drugi su zbog interesa ušli u koaliciju sa DPS, a ne zbog  Crne Gore, a Muslimani imaju priopritetni  i jedini interes Crnu Goru.

     Prema objavljenim podacima u štampi Albanci imaju šest rukovodećih funkcionera, počev od potpredsjednika Skupštine, ministra, sekretara i dr.

     Hrvati, iako čine 1% stanovništva, bolje su zastupljeni i predstavlčjeni od Muslimana koji čine 3,31%.

      Nepobitna i dokazana činjenica je da su Crnogorci noseći stub a Muslimani siguran anker (podupirač) države Crne Gore. Ovakav odnos Muslimana se mora uvažavati i vrednovati, umjesto ignorisanja i marginalizacije.

    Ministarstvo kulture sprovodi diskriminaciju Matice muslimanske Crne Gore Samostalnog udruženja u oblasti kulture pripadnika

 autohtonog manjinskog muslimanskog naroda, time što ne sprovodi član 79 tačku 6 Ustava Crne Gore, ostvarivanja materijalne pomoći državeMatici, koja u cjelosti ispunjava Ustavom ztajemčeno pravo.

 

      Velikobošnjačkj nacionalističkoj i islamskoj asimilacija.

 

    Nikada u svojoj istoriji, koja traje preko 560. godina, autohtoni Muslimani Crne Gore nijesu bili izloženi takvoj nacionalnoj, kulturnoj i egzistencijalnoj ugroženosti od asimilacije, kao što su

 nastankom novog velikobošnjačkog, nacionalističkog, islamskog, asimilatorskog programa i projekta, krajem dvadesetog i početkom dvadesetprvog vijeka. Ovim programom, projektom, se negira kulturni identitet, materijalna i duhovna kulturna baština i nacionalni

 identitet autohtonih Muslimana Crne Gore i nameće im se  politička i asimilatorska tvorevina, nepostojeći bošnjački.

   Sprovođenje kolektivne bošnjačke asimilacije Muslimana u Crnoj Gori se počelo ostvarivati preko Stranke demokratske akcije. Pošto

 akteri nijesu bili zadovoljni sa intenzitetom i rezultatima njenog djelovanja, djelovanje se preusmjerava i  preuzima ga Univerzitetski profesor istorije Dr Šerbo Rastoder u ime časopisa osnovanog  za kulturu Muslimana Crne Gore Almanah, čiji je urednik.

      Neposredno prije održavanja popisa stanovništva 2003. godine Šerbo organizuje Radni sto na koji okuplja njegove pristalica i donosi sramnu asimilatorsku „Deklaraciju“ o ,navodnom, vraćanju tradicionalnog i pravog imena Bošnjak, crnogroskim Muslimanima. Univerzitetski profesor na „naučnoj i istorijskoj osnovi“ vraća Muslimanima Crne Gore nešto što nikada nijesu bili niti imali od svog postankla pa ni danas, tradicionalno niti stvarno ime.

    Prljavoj, prevarantskoj, falsifikatorskoj i lažnoj agitaciji i propagandi se suprostavljala samo Matica muslimanska Crne Gore odnosno njen predsjednik Dr Avdul Kurpejović koji je bio i sada je

 izložen uvredama, klevetama, prijetnjama o fizičkoj ugroženosti pakosti i psihopatološkoj mržnji koja nije svojstvena razumnim ljudima nego psihopatama.

    Akteri velikobošnjačke asimilacije sada atakuju na svojatanje, prisvajanje i asimilaciju-

 

      Kulturnog identiteta i  materijalne i duhovne kulturne baštine.

                     autohtonih Muslimana Crne Gore

 

     Akteri velikobošnjačke asimilacije prisvajaju i proglašavaju bošnjačkom cjelokupnu materijalnu i duhovnu kulturnu baštinu autohtonih Muslimana koja je vjekovima stvarana i ima osobenu prepoznatljivost i vrijednost.

      Matica muslimanska Crne Gore se obraćala Ministarstvu kulture za zaštitu kulturne baštine, ali je to bilo uzaludno. Ono nije našlo za shodno ni da odgovori na zahtjeve i date prijedloge za razrješenje ovog pitanju i zaštitu kulturne baštine od bošnjačke asimilacije.

     Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda, osnovana na osnovu člana 79 tačke 6 Ustava Crne Gore za istoriju, kulturu, nacionalna, društvena i politička pitanja ovog naroda, ima puni LEGITIMITET da se brine o njihovom statusu i položaju, a posebno ostvarivanju Ustavom zajemčenih prava, koja to rai preko 20. godina.

      Autohtoni Muslimani u prošlosti su bili, u sadašnjosti jesu i u budućnosti će biti, iskreni  i odani, bez ikakvih uslovljavanja, osim ravnopravnosti i jednakosti sa Crnogorcima.  

    Očekuje se lično angažovanje predsjednika Demokratske partije socijalista, koji je uvijek uvažavao i  cijenio djelovanje Matice muslimanske Crne Gore i  doprinos Muslimana ostvarivanju državne nezavisnosti, podjebama na parlamentarnim izborima političkoj, multinacionalnoj i multikulturalnoj stabilnosti i pristupanju Crne Gore Nato savezu i Evropskoj uniji.

Primite uvažavanje i poštovanje.

 Predsjednik

Akademik dr ecc. Avdul Kurpejović

  1. Kabinetu Premijera i

         Ministarstvu za ljudska i

        manjinska prava.