PRIKAZ ANALIZE NACIONALNE DISKRIMINACIJE

Sreten Vujović

 

Zaštita Muslimana Crne Gore od diskriminacije, tihe asimilacije i nametanja bošnjačkog nacionalnog identiteta

 

Prikaz knige: „Analiza nacionalne diskriminacije i asimilacije Muslimana Crne Gore“

Autora: Dr Avdula Kurpejovića.

Izdavač: Matica muslimanska Crne Gore, 2014. godine

 

        Poznato je da se autor ove knjige intenzivno i konmtinuirano bavi izućavanjem istorije, kulture, etnoilogije iistorijskog evolutivnog procesa narodnosnog oformljenja od 1967. godine, a knjige su mu se objvljuju od 1998. godine.. godine

        Prva knjiga Program nacionalne afirmacije Muslimana Crne Gore je prvi nacionalni program Muslimana zapadnog Balkana. Za razliku od nacionalnih programa drugih naroa koji su prerasli u nacionalističke i asimilatoske, Program nacionalne afirmacije Muslimana Crne Gore je progresivan i anti nacionalistički i asimilatorski.

        Slijedi njegovor proučavanje Etnoloških odlika muslimanskog naroda Crne Gore, Slovenski Muslimani zapadnog Balkana, Muslimani Crne Gore, Značajna istorijska saznanja, Kulturni i nacionalni staus iu pčoložaj Muslimana Crne Gore do ove knjige.

       Autor u ovoj knjizi se bavi oizućavanjem položaja Muslimana Crne Gore u kojoj obrađuje:

         Tihu nacionalnu asimilaciju  autohtonih Muslimana Crne Gore.

     U istraživanjima i zvaničnim dokumentima io nepobitnim činjenicama autor dokazuje da su autohtoni Muslimani Crne Gore izloženi tihoj asimilaciji od svog postanka pa i danas, odnosno putih 550. godina.

      Ni Ustav Savezne Republike Jugoslavije iz 1992. godine, kojim se jamčila obuhvatnbost nastavno obrazovnim programima istorije, kulture, tradicije i time nacionalne osobenosti pripadnika nacionalnih i etničkih grupa, nije privoli ministra prosvjete da se ta Ustavna obaveza realizuje, iako je taj Ustav važio punih 15. godina.

         Zatim, Ustavom nezavisne države Crne Gore 1007. godine jemči se pravo obuhvatanja nastavno-obrazovnim programima tradicije, istorije i kulture pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Vladinom strategijom manjinske poliotike iz 2008. gopdine Ministarstvo prosavjete je bilo obavezano da u roku od 4. godine realizuje ovuUstavnu obavezu. Ona nije realiozovana.

       Znači, nastavlja se tiha asimilacija autohtonih Muslimana Crne Gore.

       Nacionalna diskriminacija autohtonih Muslimana Crne Gore, odnosno pripadnika autohtonskog manjinskog muslimanskog naroda, je  opštepoznata počev od autentične i odgovarajuće zastupljenosti u Skupštini Crne Gore do srazmjerne zastupljenosti u organima državne vlasti, pripadnici ovog manjinskog autohtonog naroda su nacionalno i politički diskriminisani.

       Na popravljanju tog stanja se ne radi ništa, već se isto pogoršava. Podaci o zaposljenosti u državnim organima crne Gore pripadnika ovog manjinskog narda u 2014. su znatno nepovoljniji od onih iz 2011. godine.

       Pošto pripadnici manjinskog muslimanskog naroda nijesu politički organizovani u svojoj političkoj partiji, već pretežno u DPS, to je za očekivati da se rukvodstvo ove partije brine o njenim članovima i posebno biračima koji ima na svim izborima donose pobjedu, ali ono to ne čini.

       Može se reći da su pripadnici ovog naroda mrginalizovani i ignorisani u odnosu na pripadnike drugih manjinskih i većinskih naroda Crne Gore.

       Autor se opširnije i analističkije bavi  Negiranjem nacionalnog i klulturnog identiteta Muslimana i nametanja im političke i asimilatorske tvorevine bošnjačkog.

       Utemeljenje negiranja i nametanja tuđeg nacionalnog identiteta autor obrađuje od Islamske deklaracije Alije Izetbegovića, Programske deklaracije stranke demokratske akcije BiH iz 1991. godine,  tzv. Bošnjačkog sabora održanog u Sarajevu kada je izvršeno kolektivno nacionalno preimenovanje bosanskih i drugih Muslimana u Bošnjake do sramne i asimilatoske  Deklaracije o o navodnomn vraćžanju istorijski utemeljenog i adekvatnog imena Bošnjak Muslimanima Crne Gore,koja je donesena na Radnom stolu 2003. godine u organizaciji časopisa Almanah na čijem čelu je univerzitetski profesor istorije Dr Šerbo Rastoder i tzzv. Foruma Bošnjaka-Muslimana.

       Prije donošenja neustavne i nezakonite asimilatorske Dekjlaracije, za koju niko nije pozvan na odgovornost, uslijedila je svestrano organizovana, drska i porljava propaganda negiranja nacionalnog identiteta Muslimana i poseban atak je usmjeren na prisvajanje i proglašavanje bošnjačkom vjekovima stvarane i izuzetno vrijedne i osobene kulturne baštine Muslimana. To ješkolski primjer asimilacije, ali se Ministarstvo kulture time ne bavi. U ovom djelovanju se uključio i reis Islamske zajednice i svi hodžei imami, čime se ova vjerska zajednica politizovala poput Srpske pravoslavne vrkve u Crnpj Gori.

       Autor je u knjizi predložio mjere i aktivnosti kako se suprostaviti tihoj nacionalnoj asimilaciji, nacionalnoj diskriminaciji i velikobošnjačkoj asimilaciji, jer  ovom narodu porijeti etno-genociid, kao krajni cilj velikobošnjačkih asimilatora.

       U Završnim kazivanjima autor je izveo rezime sadržine knjige i na veoma umješan i utemeljen način pokazao i dokazao šta treba činiti u eliminisanju nacionalne ugroženosti ovog manjinskog naroda.

       U knjizi je dat prikaz dosadašnjih izdanja Matice muslimanske.

        Knjiga je izazvala veliko interesovanje, tako da su svi primjrci distribuiorani. Za nju je pokazao interesovanje i Amnesti internacionaln iz Londona, kome je poslata kao i Evropska komisija u Crnoj Gori, te mnoge druge institucije u Crnoj Gori i u Srbiji koje se bavlje zaštitom nacionalnih manjina, shodno Evropskoj konvenciji o zaštiti nacioinalnih manjina.

          Ova knjiga sa dosadašnjim izdanjima Matice muslimanske Crne Gore, daje vidan doprinos sagledavanju stvarnog stanja statusa i položaja pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i time je putokaz kojium putem se treba kretati ka poboljšanju sadašnjeg nepovoljnog položaja pripadnika autohtonog manjinskog muslimanskog naroda u odnosu na pripadnike drugih manjinskih naroda.    .

         Autor ovog Prikaza preporučuje svim pripadnicima autohonog muslimanskog manjinskog naroda i pripadnicima drugih manjinskih zajednica, rukovodstvu DPS i nadležnim organima da knjigu pročitaju, jer je zasnovana na nepobitnim činjenicama i time daje analizu stvarnog stanja statusa i položaja pripadnima manjinskog autohtonog naroda kao i pripadnika drugih manjinskih naroda u Crnoj Gori, jer Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u godišnjim izvješzajima Skupštini Crne Gore zaobilazi obrau i analizu statusa i položaja pripadnika manjinskih naroda, pojedinačno i skupno.