Zapisnik Elektronske sjednice UO održane 2.10.2017

Matica muslimanska Crne Gore

Samostalno udruženje u oblasti kulture

manjinskog muslimanskog naroda

Broj:

02.10.2017. godine.

 

Z a p i s n i k

sa Elektronske sjednice Upravnog odbora Matice muslimanske Crne Gore, održane 02.10.2017. godine.

Sjednicu je sazvao i njome rukovodio predsjednik Upravnog odbora Fikret Bećirović

Za sjednicu je predložio sljedeći-

D n e v n i   r e d:

  1. Izmjene i dopune Odluke o imenovanjju povjereništava Matic muslimanske Crne Gore.

Dnevni red je jednoglano usvojen.

Izmjenama Odluke je predloženo da se razriješe dužnosti Povjereništva u Rožajama predsjednik Edin Sutović, jer je napustio nacionalni identitet Musliman i prihvatio tuđi, političku i asimilatorsaku tvorevinu bošnjački, i sekretar Nusret Ganić, koji se predlaže za predsjednika Povjereništva.

Upravni odbor je jednoglasno razriješio dužnosti predsjednika Povjereništva matice u Rožajama Edina Sutovića iz navedenih razloga i Nusreta Ganića, zbog prijedloga izbora za Predsjednika.

Za predsjednika Povjerteništva Matice muslimanske u Rožajama jednoglasno je izabran Nusret Ganić, dodasašnji sekretara, a za sekretara Amela Bibić iz Rožajama.

Sa ovim je završena sjednica Upravnog odbora.

Predsjednik,

Fikret Bećirović